Mäns våld mot kvinnor och män

Olika former av våldsuttryck kan ofta kopplas till manlighetsideal eller den frustration som dessa ideal kan ge upphov till. 85 procent av de som misstänks för våldsbrott i Sverige är män och cirka 60 procent av offren för dessa brott är män. Merparten av alla våldsbrott handlar om män som våldför sig på andra män, där förövare och offer ofta är obekanta med varandra. I fyra av tio fall är offret dock en kvinna och förövaren med stor sannolikhet en man. Detta våld sker allt som oftast inomhus i nära relationer där förövaren och offret har en relation. Omfattningen av våld mot kvinnor i nära relationer är oklart eftersom det finns ett stort mörkertal. Man räknar med att det egentliga antalet övergrepp är mer än tre gånger så stort som det antal som anmäls.

Sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning. Den Nationella trygghetsundersökningen NTU ger oss en bättre bild av hur brottsligheten ser ut, med uppgifter om både offer och gärningsmän vilket saknas i kriminalstatistiken. 

Det anmälda sexuella våldet mot kvinnor har ökat kontinuerligt under de senaste tio åren. Detta har flera orsaker, enligt BRÅ. En del av ökningen beror på att den nya sexualbrottslagstiftning rubricerar vissa gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt utnyttjande nu som våldtäkt. Även förändringar i anmälningsbenägenheten kan ha påverkat hur många våldtäkter som har anmälts. Det kan också vara så att antalet våldtäkter har ökat på senare år.

Källa: 
- Våld och misshandel, BRÅ
- Kvinnomisshandel, BRÅ
- Våldtäkt och sexualbrott, BRÅ
- Mäns våld mot kvinnor och män, BRÅ

Skriv ut E-post